Tuesday, March 11, 2008

Addendum : Onze islam bestaat niet

De mediawatchers van Kif Kif laten in De Standaard van 11 maart '08 opnieuw van zich horen, in een opiniestuk getiteld 'Onze islam bestaat niet'.
Centraal in de tekst staat de stelling dat de zogenaamde botsing der beschaving klinkklare nonsens is. De auteurs beroepen zich op het boek 'Who speaks for Islam ?' van John L. Esposito & Dalia Mogahed (2008), en citeren getrouw uit het persbericht dat terzake ondermeer op Common Ground News Service verscheen. (zie hier)
Alleen, de echt spannende stukjes uit het bericht ontbreken in de opiniebijdrage. Voor de volledigheid, en de feitelijkheid, voeg ik ze hier toe :

"The findings also revealed that Muslims across the world want neither secularism nor theocracy. They want freedom, rights and democratisation. At the same time, however, they claim that society should be built upon religious Islamic values and that the shari'a (Islamic law) should be a source of law. Simply put, the majority of Muslim women and men want rights and religion, and they don't see the two as being mutually exclusive.

The West will be pleased to learn that nine out of ten Muslims are moderates – good news for those optimistic about co-existence. Muslims say the most important thing Westerners can do to improve relations with their societies is to change their negative views toward Muslims, respect Islam and re-evaluate foreign policies.

The unfortunate news is that there is a large number of politically radicalised Muslims (the 7 percent previously mentioned, which translates to approximately 91 million individuals) that could be pushed to support or perpetrate violence against civilians. Challenges for the West will only grow as long as these Muslims continue to feel politically dominated and disregarded."

Leg daar bijvoorbeeld ook nog eens de Humo bevraging van eind 2007 naast, en je krijgt een beeld van gewone mensen die zoals andere gewone mensen vooruit willen met hun leven, maar wel heel nadrukkelijk binnen de grenzen van hun islamitisch geloof en rechtssysteem. En net daar wringt het schoentje, zo weten we, botsing der beschavingen of niet.

Labels: , , , ,

1 Comments:

Blogger Marc Vanfraechem said...

Goed dat u die vervolledigingen erbij geeft, want weinigen zullen de tekst zelf naslaan: uw precisering zal echter niét DS halen denk ik, noch DM, noch onze andere kwaliteitsmedia.
En toegegegeven (wie zou het ontkennen?): nadelige dingen verzwijgen doet ieder mens, en wij kennen ook een begrip als bijvoorbeeld "jezuïtisme", met zijn negatieve klank ...maar voor mohammedanen is huichelen een voorgeschreven regel, ook met een eigen naam, maar zonder enige negatieve bijklank: al-Taqiyya.
De ondertekenende half-en-half-wetenschappers van het stuk dat u citeert, of zoals zij zichzelf graag zullen noemen, kifkif-wetenschappers, lijken deze regel uitstekend geïnterioriseerd te hebben.

1:32 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home