Saturday, August 30, 2008

Victacausa : Jan Goossens tegen Van Istendael

victacausa (appendices): Jan Goossens, zoon van Paul

Jan Goossens is het niet eens met Geert Van Istendael over de islam.
How come I'm not surprised ?

VictaCausa biedt zowel het opiniestuk van Jan Goossens uit De Standaard van 30 augustus, als een korte, gevatte reactie van Marc Vanfraechem.

En ter verdere verlichting van de heer Goossens, voeg ik ook nog mijn stuk toe over de hijab. (Ook verschenen in Streven als 'Hoofddoeken en mistgordijnen', Streven, Jaargang 75, nr 1, pp: 55 - 61)

De heer Goossens ziet dringender problemen voor Brussel en de multiculturele samenleving. Werkloosheid, sociale uitsluiting, etc... Zeer terecht inderdaad. Maar wel verzoek aan zijn adres om zich objectief te bevragen over de mogelijke causale relaties en vicieuze wissels tussen de hoofddoek, religie, en de uitzichtloze socio-economische situatie van grote groepen in de migrantengemeenschap.

De Leuvense sociologie die hem zo bekend is, zal ongetwijfeld onschatbaar bijdragen tot diepere inzichten terzake...

Labels: , , , ,