Tuesday, September 02, 2008

Kritiek is geen antisemitisme

...zo staat het in De Standaard vandaag, nadrukkelijk onderschreven door een schare eminente denkers en doeners.

Lijkt mij een correcte stelling.

Maar kunnen we dan meteen ook afspreken dat kritiek evenmin gelijk hoeft te staan aan xenofobie en/of islamfobie bijvoorbeeld ?

Dank u.

Labels: , , ,