Friday, October 17, 2008

Ahmed Aboutaleb burgemeester !

De Marokkaans-Nederlandse PVDA'er Ahmed Aboutaleb wordt de nieuwe burgemeester van Rotterdam.

De man heeft een uitstekend politiek en maatschappelijk track-record, neemt geen blad voor de mond als het op de problemen van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland aankomt, en staat symbool voor de hybriditeit die een grote stad als Rotterdam kenmerkt.

Leefbaar Nederland had het liever anders gezien. "Aboutaleb heeft én een dubbel paspoort én hij is moslim. Uitgerekend zo'n man moet leiding geven aan een stad waar een groot deel van de allochtone bevolking categorisch weigert te integreren ? Dat geloof je toch niet !?", zo liet deze partij optekenen bij monde van Dries Mosch.

Voor velen in de stad van wijlen Pim Fortuyn voelt de aanduiding van Ahmed Aboutaleb wellicht als een koude douche. Leefbaar Nederland toont zich alvast ontevreden. Maar voor velen anderen is de komst van Aboutaleb ronduit schitterend nieuws.

De PVDA draagt nu naast de burgemeestersjerp van Amsterdam en Utrecht ook die van Rotterdam. De partij legt daarmee de hand op stevige troefkaarten in het steden- en integratiebeleid. Als integratie ook maar iets te maken heeft met inschakeling van de allochtone gemeenschap in het economische en sociale weefsel, dan zouden we daar zeer binnenkort resultaat moeten van gaan zien. En in de mate dat integratie te maken heeft met het doorbreken van de eigen culturele ghetto-mentaliteit, dient zich met Aboutaleb een uitmuntende whip aan !

Labels: , , , , , , ,