Thursday, September 18, 2008

Aparte moslimomroep op TV ?

In de Knack reeks Pro & Contra (Knack 38ste jaargang, nr. 38, 17 september '08) argumenteer ik tegen de oprichting van een nieuwe publieke omroep voor moslims op de Nederlandse TV.

In een studio-interview bij het Nederlandse nieuwsmagazine NOVA verdedigt initiatiefnemer Radi Suudi de noodzaak en wenselijkheid van zijn plan. Herbekijk het fragment vanaf deze pagina

M'n eigen reactie in Knack druk ik af hieronder :

"Welke bedenkingen hebt u bij Zenit?

Ik ben gecharmeerd door de redenering van Radi Suudi. Ik hoop dat hij erin slaagt om de moslims en de islam te tonen die in vandaag op tv niet aan bod komt, maar ik ben sceptisch. De Nederlanders lijken er geen vragende partij voor te zijn, zelfs de seculiere moslims zeggen dat het tv-aanbod voor hen volstaat.

Als ik voorstanders hoor zeggen dat Zenit 'de ware islam moet laten zien', begin ik lichtjes te huiveren. In een omroepvereniging die zich voorstelt als islamitisch, schuilt immers het gevaar dat men zich distantieert van de grotere allochtonengemeenschap, en ook van de Nederlandse of Europese samenleving.

Zenit lijkt me niet zomaar een omroepvereniging met een breed aanbod, wel een initiatief met een halfzacht religieus opzet. Het dreigt de scheidingslijn te markeren tussen 'wij, moslims' en de rest, want de verleiding om terug te plooien op zichzelf is groot. Bevestiging zoeken in wat men is of denkt te zijn, is echter nefast. Het versterken van de islamitische identiteit kan de Nederlandse moslimgemeenschap, net als de Belgische trouwens, missen als kiespijn. De klemtoon leggen op het 'islamitische' karakter van de omroep zorgt immers niet voor toenadering, maar vergroot eerder de afstand. Liever dan een islamitische omroepvereniging, zou ik een productiehuis zien dat programma's aanbiedt waarin allochtonen een prominente plaats innemen.

Hoezo?

Dé allochtoon komt, meer nog in België dan in Nederland, te weinig aan bod. Lapidair gezegd: er is te weinig kleur op tv. Een productiehuis is, veel nadrukkelijker dan een gesubsidieerde omroepvereniging, gebonden aan de markt. Het moet z'n programma's verkocht krijgen. En om programma's te maken die gezien willen worden moet men – cruciaal – de eigen perspectieven openbreken.

Ik heb a priori niets tegen de islamitische identiteit, maar sta argwanend tegenover initiatieven die die identiteit versterken eerder dan ze terug te dringen naar het privédomein. Moslim zijn is oké. Maar kunnen we het dan samen over iets anders hebben?"

(opgetekend door Jan Jagers voor Knack)

Labels: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home