Tuesday, September 02, 2008

Kritiek is geen antisemitisme

...zo staat het in De Standaard vandaag, nadrukkelijk onderschreven door een schare eminente denkers en doeners.

Lijkt mij een correcte stelling.

Maar kunnen we dan meteen ook afspreken dat kritiek evenmin gelijk hoeft te staan aan xenofobie en/of islamfobie bijvoorbeeld ?

Dank u.

Labels: , , ,

1 Comments:

Anonymous An-Marie Breem said...

Er is een fundamenteel verschil tussen het hebben van kritiek op de gevolgen van de politieke en militaire besluitvorming van een staat (in casu Israel) én het hebben van kritiek op een bevolkingsgroep, alsdusdanig gedefinieerd door haar religieuze overtuiging.(in casu de moslims).
Toch?

5:25 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home