Monday, August 03, 2009

Boerka en Jozef De Witte

Jozef De Witte over de nieuwe politierichtlijn inzake boerka's en identiteitscontroles (uit Het Nieuwsblad 1/8/9) :

"Volgens de politievakbonden is de nieuwe richtlijn uitgeschreven 'om niet te provoceren'. En zo staat het ook in de nota: 'Om te allen tijde de waardigheid van elke persoon te eerbiedigen'. 'Nochtans zouden ook mannelijke agenten een vrouw in boerka moeten kunnen controleren', meent NSVP-voorzitter Philip Van Hamme.

Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen, ziet geen probleem in de nieuwe regels. 'Als de politie denkt zo efficiënter te kunnen werken, denk ik niet dat we ons zorgen hoeven te maken', zegt hij."


Stel ik ben een hoofddoekdragende vrouw, die tegen de discriminatie vervat in de nieuwe richtlijn, eist om op éénzelfde manier behandeld te worden als een boerkadragende vrouw. Wat is dan de positie van De Witte en zijn Centrum voor Gelijke Kansen ?

Welke minderheid moet hier tegen welke andere minderheid beschermd worden ? En is instrumentalisme hier het antwoord ? Wat betekent 'efficiëntie' in deze ? En is gelijkheid efficiënter gegarandeerd als men de implementatie ervan bepaalt volgens omstandigheden ?

De Witte heeft eerder en elders (Maaseik, boerka's vs Keulen) al aangegeven geen graten te zien in de aanwezigheid van een fundamentalistische import-islam in onze contreien - we zijn tenslotte een tolerante en open samenleving. Hij beoefent hiermee een bijzondere vorm van cognitieve acrobatiek, want hij promoot het relativisme op basis van het essentialisme.

De boerka is onschuldig want onderdeel van een culturele multitude die moet geabsorbeerd kunnen worden door een beschaving die essentieel tolerant en open IS. Het ene essentialisme wordt dus gebruikt om het andere te veroordelen.

De intellectuele dissonantie die bovenstaande redenering al doorbloedt, komt nu echter volop aan de oppervlakte. Gelijkheid door ongelijkheid. Efficiëntie middels discriminatie. Het doel heiligt plots de middelen. Als een ongelijke toepassing van de wet, (ondermeer door de reductie van de gezagsdragers tot hun biologische karakteristieken; ondermeer ook door de ontkenning van puur kwantitatieve verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke agenten), 'bijdraagt tot een meer efficiënt' politie-apparaat, dan zet uitgerekend het Centrum voor Gelijke Kansen de deur open voor willekeur.

Misschien is zijn positie ingegeven door zuivere pragmatiek : het loopt allemaal zo'n vaart niet met die boerka's, er zijn er amper enkele tientallen in België, ze zijn een minimale minderheid binnen de moslimgemeenschap; laat ons van een mug geen olifant maken.

Misschien. Toch blijft zo'n pragmatiek verbazend kortzichtig. Ze gaat straal voorbij aan de Grondwet (Hallo ? Centrum voor Gelijke Kansen ?) En men zet niets of niemand uit de wind door ordehandhaving à la carte. De instrumentalisering van het gelijkheidsprincipe stoelt op gammel denken, is cynisch, en een frontman van uitgerekend het Centrum voor Gelijke Kansen onwaardig. In alle omstandigheden.

Labels: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home