Tuesday, May 13, 2008

Neutraliteit in openbare diensten

Debat tussen professores Etienne Vermeersch en Eva Brems

Dinsdag 20 mei, 20u, De Markten, 1000 Brussel

De relatie overheid – levensbeschouwing blijft een heikel gegeven. Jarenlang is er in Europa, onder impuls van de Verlichting, gestreden voor een strikte scheiding tussen kerk en staat, voor een algemene neutraliteit van openbare diensten. De komst van migranten lijkt het vuur van deze strijd opnieuw aan te wakkeren.

Niet enkel in België, maar ook elders in Europa wordt er gedebatteerd over hoe de overheid moet omgaan met beambten en burgers die ook in openbare gebouwen voor hun (religieuze) overtuiging willen uitkomen. Sommige waarnemers proberen deze discussie samen te vatten in een botsing tussen ‘laïciteit’ en ‘actief pluralisme’. Bondig geformuleerd komt het erop neer dat laïciteit streeft naar een strikt neutrale overheid, neutraliteit die ook uitgedragen wordt door zijn ambtenaren. Actief pluralisme wil ook een overheid die iedereen, ongeacht zijn overtuiging, op eenzelfde correcte manier behandelt, maar heeft er geen bezwaar tegen dat de diversiteit van opinies en religies in de samenleving zich weerspiegelt in het ambtenarencorps.

De bekommernis om een neutrale overheid vond zijn katalysator in het hoofddoekendebat. De kranten bulkten van opiniebijdragen over het thema, op websitefora, in kantines en cafés werd er passioneel gediscussieerd. De toenemende diversiteit in de samenleving dwingt tot concrete afspraken hoe de overheid hiermee dient om te gaan. Maar bij het maken van die afspraken mag er niet over één nacht ijs gegaan worden, daarvoor voelen veel te veel mensen zich te nauw betrokken bij het debat.

Het Masereelfonds, dat als vereniging een grote pleitbezorger is van publiek debat, is blij een interessante bijdrage te kunnen leveren aan de reflectie over laïciteit en actief pluralisme. Het vond Etienne Vermeersch (prof. Em. Univ. Gent) en Eva Brems (prof. Univ Gent, voorzitter Amnesty International) bereid om hun meningen aan elkaar te toetsen. Jan De Pauw (Erasmushogeschool Brussel) was akkoord om het debat te leiden.

Afspraak voor dit inhoudsrijk en ongetwijfeld spraakmakend debat op dinsdag 20 mei 2008, om 20u in G.C. De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel. Als deelname in de onkosten wordt er respectievelijk 3 (leden Masereelfonds, gebruikelijke kortingen) en 5 euro gevraagd.

www.masereelfonds.be

Labels: , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home