Saturday, March 29, 2008

Fitna, hitlergroet, en Sami Zemni

Sami Zemni, directeur van het Centrum voor Islam in Europa, besprak Wilders' film 'Fitna' in het duidingsprogramma Vandaag op Radio1. Herbeluister het volledige gesprek hier.

Hoewel over het algemeen redelijk, neemt het gesprek een vreemde wending wanneer het gaat over de beelden waarin moslims de hitlergroet uitbrengen. Herbeluister dat specifieke fragment hier.

Of we horen niet wat er gezegd wordt, of die vermeende hitlergroet is helemaal niet wat het lijkt... Volgens Zemni gaat het om beelden die geheel uit hun context zijn gerukt. Ok. Maar welke de juiste context is, en waar die beelden dan wél op slaan krijgen we nooit te horen.

In de plaats daarvan trakteert hij ons op een ommetje over het manipulatieve karakter van de media. De nodige rechtzetting en hercontextualisering aanbrengen, dat is evenwel een brug te ver, zo lijkt.

Labels: , , , , ,

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ik heb me in dat interview niet goed kunnen uiten. Natuurlijk bestaan er neonazi moslims net zoals er niet-moslim neonazis bestaan. Ik wilde gewoon zeggen dat als je een foto toont met moslims die die groet brengen dat je dan niks kan besluiten. Of zou een foto van een groep skinheads die de groet brengen een 'bewijs' zijn om een uitsprak over "het Westen" te doen?
Ik ben ook maar een mens en kan me dan ook eens slecht uitdrukken. Nogmaals: ik veroordeel elke vorm van neonazisme, nazisme of antisemtisme.

Met vriendelijke groet

Sami Zemni

9:46 AM  
Blogger Question? said...

Het kwam er inderdaad wat ongelukkig uit, maar ik waardeer uw toelichting.
groet, j

10:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home