Sunday, April 06, 2008

Technocalyps !


Het Vlaams cultuurhuis Brakke Grond in Amsterdam organiseert voor de vierde keer een 'Victorian Circus', een programma rond media, technologie, maatschappij en kunst.
Gasten op deze editie zijn ondermeer Douglas Repetto, Angelo Vermeulen, Danielle Hofmans, Frank Theys en Maya van Leemput, Marcel Bullinga en Gie van den Berghe.
Ikzelf modereer aansluitend op de vertoning van Frank Theys' film Technocalyps een debat over het transhumanisme.

Alle info op www.brakkegrond.nl

Labels: , , ,

3 Comments:

Blogger drepetto said...

zie daar u!

5:01 PM  
Blogger Question? said...

If that is your built-in translator chip at work, perhaps you could check with your dealer ;))

5:06 PM  
Anonymous Karel Vanhaesebrouck said...

Miskiens vijgen na pasen, maar: http://www.rektoverso.be/content/view/94/2/

11:03 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home