Thursday, April 20, 2006

Mp3-moord : woord voor de burgemeester (NL)

Ziehier het resultaat van een zoekopdracht 'Freddy Thielemans' op de site van Brusselnieuws

13-04-2006 Brussel dreigt met rechtzaak over Boudewijnstadion
09-04-2006 Gerenoveerde KVS feestelijk in gebruik genomen
27-03-2006 Nabijheidspolitiek centraal in PS-campagne
22-03-2006 Rohnny Buyens (SP.A) mikt op PS-lijst
21-03-2006 Schepen De Crée verliest stoelendans op PS-lijst
20-03-2006 Te weinig gegevens voor klacht tegen vzw Gial
09-03-2006 Brussels huurcomité bemiddelt bij conflicten
09-03-2006 Thielemans pleit voor bouw nieuw voetbalstadion

De Brusselse burgervader slaagt er wèl in om in een dikke maand tijd twee keer de problematiek van het Boudewijnstadion aan te kaarten, maar rept met géén woord over de mp3-moord in het Centraal Station van vorige week. Na 13 april geen zoekresultaten meer te vinden... Wellicht luidt zijn verdediging dat hij de moord politiek niet wenst te recupereren ?
Sorry meneer. Het klinkt proper, maar het houdt geen steek. Uw stem onthouden uit dit debat is huichelachtige onverantwoordelijkheid. Een burgervader die z'n eigen spreken in deze als 'politiek' omschrijft, onthult ongewild dat hij niet spreekt voor de gehele stad en al zijn inwoners, maar slechts voor de kiezers van zijn partij.
Geen woord van medeleven, geen oproep tot solidaire en constructieve samenwerking, geen appèl aan het morele besef, geen enkel teken van bezorgdheid om en inzet voor die heterogene groep van mensen en culturen die deze stad bevolken en onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid vallen, geen aanvoelen blijkbaar voor de schade die deze daad kan berokkenen aan het kwetsbare weefsel van deze stad...
Het is verbijsterend. De man is ofwel ongemeen arrogant, ofwel stomweg onnozel. Hoe dan ook, het roept vragen op over zijn ambtsbekwaamheid !
Mocht u dit lezen Meneer Thielemans, neem uw verantwoordelijkheid op en spreek alstublieft.

4 Comments:

Anonymous wim said...

Het is inderdaad zeer onkies om als burgemeester zijn medeleven niet openbaar mee te delen. Misschien zal hij er op de manifestatie van zondag bij zijn. Laat ons hopen

1:32 PM  
Blogger ivan dhondt said...

Niemand wenst op dit moment gestoord te worden in zijn moreel comfortabele identificatie met het onschuldige slachtoffer. Iedereen die zwijgt, niet ondertekent of niet mee opstapt is dus verdacht. Alleen de ouders, broers en zussen hebben recht om hierover te spreken. Onthoud je van commentaar, beste opiniemakers.

2:43 PM  
Blogger Marc Vanfraechem said...

"moreel comfortabele identificatie met het onschuldige slachtoffer" ... wat betekent die zin? ik kan er met de beste wil van de wereld niets van maken. Hij is dus slecht geformuleerd.
Verder moet vanzelfsprekend iedereen het grootste respect hebben voor de wensen van de getroffen familie, maar dat belet niet dat elke burger het recht heeft om over deze moord een opninie te hebben, en deze ook te uiten, niet?

11:59 PM  
Anonymous wim said...

Burgemeester Thielemans doet wel meer uitspraken die niet in goede aarde vallen, uitspraken van het niveau cafépraat (denk maar aan de champagnetoast bij het overlijden van de paus). Misschien werd hij deze keer door zijn entourage verzocht zijn mond te houden.

9:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home