Friday, September 15, 2006

Logica en religie (NL)

Bij een bericht uit de Standaard Online van vrijdag 15 september '06.

De umma is weer verontwaardigd. Dit keer door een citaat dat paus Benedictus XVI heeft gebruikt in een speech over geloof en rede. Daarin haalt hij de woorden aan van de Byzantijnse keizer Manuel II Palaeologus (14de eeuw) die in een uitwisseling met een Perzische geleerde zou hebben gezegd : "Laat me dan zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht, dan zul je alleen kwaadaardige en onmenselijke dingen tegenkomen, zoals zijn opdracht het geloof dat hij predikte met het zwaard te verspreiden". Moslims, en vooral moslim-leiders zo blijkt, zijn kwaad en misnoegd over dit schandelijke gebrek aan respect voor de profeet en zijn leer. Zij eisen knieval en excuses voor dergelijke grofheid.

'Woordvoerster Tasnim Aslam van het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei (...) dat een ieder die de islam als intolerant omschrijft aanzet tot geweld'

Stop ! De paus vertolkt niet zijn eigen mening, maar citeert een historische bron in de bredere context van zijn betoog. De logische consequenties hiervan zijn duizelingwekkend : wat volgt uit de reactie van het Pakistaanse ministerie is namelijk dat géén enkele positie van kritiek tov de islam kan worden aanvaard; élke commentaar, in welke retorische context dan ook, is bijgevolg een aanval op de islamitische leer; en zoals we weten uit de koran legitimeert elke aanval de gewapende defensieve strijd. De perversie van de uitspraak van Aslam is dan ook dat de islam naar voren komt als een inherent onverdraagzaam systeem, zelfs al wordt er geen druppel bloed vergoten. Elke dissidentie wordt a priori onmogelijk gemaakt. Met andere woorden, de zuiverste illustratie van wat kan worden verstaan onder een totalitair systeem.

Islamitische volksmenners spelen graag op het slachtofferschap. Zo kunnen ze het kunstmatige conflict tussen islam en het westen op gang houden, om op die manier hun retrograde politieke agenda's te implementeren. Geen rechtgeaarde moslim mag zich dergelijke manipulatie laten welgevallen. Het zou een vreselijke ironie van de geschiedenis zijn, mocht het Arabische werelderfgoed zijn waarde en luister verliezen door niets meer dan ondermaatse logica !

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home